Eesti

Orion Diagnostica Privaatsusteatis

Uuendatud: 22. oktoober 2018

Orion Diagnosticas oleme teadlikud, et hoolite oma isiklikust privaatsusest ja tingimustest, mis reguleerivad seda, kuidas teie andmeid kogutakse, kasutatakse, avalikustatakse, edastatakse ja säilitatakse. Austame teie vajadusi ja eelistusi ning seetõttu oleme vastu võtnud Orion Diagnostica privaatsusteatises kirjeldatud põhimõtted ja juhised. Privaatsusteatis on kättesaadav meie kodulehel ja selle leiab ka veebilehtedelt, kus isikuandmete esitamine on vajalik.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on üksikisiku andmed, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks. Kui kasutate Orion Diagnostica veebilehti, sotsiaalmeediat, teenuseid, laadite alla rakendusi või suhtlete Orion Diagnostica mõne muu kanali kaudu, võidakse teilt küsida isikuandmeid, näiteks nime, postiaadressi, telefoninumbrit ja meiliaadressi. Veebilehe, sotsiaalmeedia, teenuse, rakenduse või mõne muu kanali kaudu kogutud isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA SEADUSLIKKUS

Toote tagasiside ja päringutega seotud Orion Diagnostica veebilehed

Isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Orion Diagnostica veebilehtede, toodete ja teenustega seotud klientide tagasiside töötlemine
 • Orion Diagnostica teenuste ja toodete kvaliteedi arendamine ja tagamine
 • toote kvaliteedi või päritoluga seotud teatiste töötlemine
 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik Orion Diagnostica juriidilise kohustuse täitmiseks ja
 • pettuse või väärkasutuse tuvastamine ja ennetamine.

Toote kvaliteediga seotud isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb Orion Diagnostica juriidiliste kohustuste täitmisest ning teie tagasiside, tootega seotud või muude küsimuste korral põhineb isikuandmete töötlemine Orion Diagnostica õigustatud huvidel. Täpsem info selle kohta, mida me õigustatud huvide all mõtleme ja millal töötleme teie isikuandmeid tulenevalt meie õigustatud huvidest, on esitatud tekstiosas pealkirjaga "Õigustatud huvid".

Kampaaniad ja muu kliendisuhtlus

Isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • kui osalete kliendimängudes või muudes sarnastes reklaamitegevustes, kasutatakse isikuandmeid nende tegevuste haldamiseks ja auhindade kohaletoimetamiseks
 • toodete ja teenuste turundamine, reklaamlehtede saatmine, otseturundus ja elektrooniline otseturundus andmesubjekti nõusolekul ja muul seadusega lubatud viisil
 • turu-uuringud ja tootekatsetused
 • klienditeeninduse ja toodete arendamine, pakutavate teenuste ja turunduse isikustamine
 • otseturunduse loobumisklauslite rakendamine andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt
 • tagasiside ja andmesubjekti muu kirjavahetuse töötlemine
 • isikuandmeid võidakse võrrelda, segmenteerida ja analüüsida ning kasutaja võidakse profileerida, et edastada kasutajale andmesubjekti nõusolekul otseturunduse kaudu Orioni või tema äripartnerite toodete ja teenustega seotud kasulikku teavet, pakkumisi või soovitusi ning muud isikustatud sisu. Ehkki kasutaja võidakse profileerida, ei tohi Orion Diagnostica teha otsuseid, mis põhinevad üksnes profiilianalüüsil ning millel on kasutaja jaoks õiguslikud või muul viisil olulised tagajärjed
 • tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine ning
 • teatiste saatmine meie kasutustingimuste või põhimõtete muudatuste kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Võime teie isikuandmeid töödelda ka tulenevalt Orion Diagnostica õigustatud huvidest. Täpsem info selle kohta, mida me õigustatud huvide all mõtleme ja millal töötleme teie isikuandmeid tulenevalt meie õigustatud huvidest, on esitatud tekstiosas pealkirjaga "Õigustatud huvid".

Teenused

Isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • teenuse kasutajatega suhtlemine, näiteks kasutajatele teenusekasutuse õpetamine
 • teenuse kasutustingimustes ettenähtud teenuse kasutamiseks ja haldamiseks
 • teenuse kasutustingimuste kohaselt kasutaja teenusele esitatud sisu (nt tekstide, kommentaaride või fotode) jälgimine, kasutamine, haldamine, avalikustamine, avaldamine, kopeerimine, muutmine, täiendamine, edasiarendamine, levitamine ja edastamine teenuse osutamise eesmärgil ning teenusega seotud turundus- ja reklaamtegevuse raames ja väljaspool seda
 • isikuandmeid võidakse võrrelda, segmenteerida ja analüüsida ning kasutaja võidakse profileerida, et edastada kasutajale andmesubjekti nõusolekul otseturunduse kaudu Orion Diagnostica või tema äripartnerite toodetega seotud kasulikku teavet, pakkumisi või soovitusi ning muud isikustatud sisu. Ehkki kasutaja võidakse profileerida, ei tohi Orion Diagnostica teha otsuseid, mis põhinevad üksnes profiilianalüüsil ning millel on kasutaja jaoks õiguslikud või muul viisil olulised tagajärjed
 • toodete ja teenuste turundamine, otseturundus ja reklaamlehtede saatmine andmesubjekti nõusolekul ja muul seadusega lubatud viisil
 • võimaliku lepingu täitmine kasutajaga või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine kasutaja taotluse kohaselt
 • tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine
 • teatiste saatmine meie kasutustingimuste või põhimõtete muudatuste kohta
 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik Orion Diagnostica juriidilise kohustuse täitmiseks ja
 • pettuse või väärkasutuse tuvastamine ja ennetamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek, kasutajaga lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine kasutaja taotluse kohaselt. Võime teie isikuandmeid töödelda ka tulenevalt Orion Diagnostica õigustatud huvidest. Täpsem info selle kohta, mida me õigustatud huvide all mõtleme ja millal töötleme teie isikuandmeid tulenevalt meie õigustatud huvidest, on esitatud tekstiosas pealkirjaga "Õigustatud huvid".

Sotsiaalmeedia kanalid

Isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • sotsiaalmeedia veebilehe kasutajatega suhtlemine, näiteks kasutajatele veebilehe kasutuse õpetamine ja küsimustele vastamine
 • kui osalete loteriides, kliendimängudes või muudes sarnastes reklaamitegevustes, kasutatakse isikuandmeid nende tegevuste haldamiseks ja auhindade kohaletoimetamiseks
 • isikuandmeid võidakse võrrelda, segmenteerida ja analüüsida ning kasutaja võidakse profileerida, et edastada kasutajale otseturunduse kaudu Orion Diagnostica või tema äripartnerite toodete ja teenustega seotud kasulikku teavet, pakkumisi või soovitusi ning muud isikustatud sisu. Ehkki kasutaja võidakse profileerida, ei tohi Orion Diagnostica teha otsuseid, mis põhinevad üksnes profiilianalüüsil ning millel on kasutaja jaoks õiguslikud või muul viisil olulised tagajärjed
 • toodete ja teenuste turundamine, turu-uuringud ja tootekatsetused, elektrooniline otseturundus ja reklaamlehtede saatmine andmesubjekti nõusolekul ja muul seadusega lubatud viisil
 • tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine ning
 • pettuse või väärkasutuse tuvastamine ja ennetamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isiku nõusolek või Orion Diagnostica õigustatud huvid. Täpsem info selle kohta, mida me õigustatud huvide all mõtleme ja millal töötleme teie isikuandmeid tulenevalt meie õigustatud huvidest, on esitatud tekstiosas pealkirjaga "Õigustatud huvid".

Õigustatud huvid

Võime teie isikuandmeid töödelda tulenevalt õigustatud ärihuvidest, nt pettuse ennetamine; otseturundus; võrgu- ja infosüsteemide turvalisus; andmeanalüüs; teenuste täiustamine, muutmine ja parandamine; kasutamise suundumuste tuvastamine; turunduskampaaniate ja reklaami tõhususe kindlaksmääramine.

"Õigustatud huvid" on meie ettevõtte huvid, mida kasutame oma äritegevuses ja -juhtimises, et pakkuda teile parimaid teenuseid ja tooteid ning meie veebilehtede, teenuste ja rakenduste parimat ja turvalisimat kasutuskogemust. Näiteks oleme huvitatud sellest, et meie turundus on teie jaoks asjakohane. Seega võime teie andmeid töödelda eesmärgiga saata teie huvidele vastavat turundusmaterjali. See võib kehtida ka isikuandmete töötlemise kohta, mida tehakse teie huvides. Kui töötleme teie isikuandmeid lähtuvalt meie õigustatud huvidest, arvestame ja kaalume alati mistahes võimalikke mõjusid teile (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ja teie isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Meie õigustatud ärihuvid ei välista automaatselt teie huve – me ei kasuta teie isikuandmeid tegevusteks, mille korral meie huvid kaaluvad üles teile avalduva mõju.

Kogutavad isikuandmed

Orion Diagnostica kogub isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Kogutavad isikuandmed puudutavad Orion Diagnostica kliente ja veebilehe külastajaid. Mõned andmed kogutakse vahetult, kui kasutate Orion Diagnostica veebilehti, sotsiaalmeedia kanaleid, rakendusi või teenuseid. See, milliseid andmeid me kogume, on teie valik. Kui teilt küsitakse isikuandmeid, on teil õigus nende esitamisest keelduda. Kui te ei soovi esitada andmeid, mida on vaja rakenduse või rakenduse funktsiooni kasutamiseks, ei saa te konkreetset rakendust või funktsiooni kasutada.

Andmeid võivad koguda ka Orion Diagnostica allhankijad määral, mis on vajalik teenuste kasutamiseks, haldamiseks ja säilitamiseks või muude teenustega seotud ülesannete (nt otseturunduse) täitmiseks Orion Diagnostica nimel. Allhankijad võivad olla näiteks IKT-teenuse osutajad, reklaamipartnerid ja kolmandad isikud, kes pakuvad andmete võrdlemise, segmenteerimise, analüüsimise ja profileerimise teenuseid Orion Diagnostica nimel.

Kogutavad isikuandmed sõltuvad Orion Diagnostica suhtlemise kanalist, teie valikutest, sh teie privaatsusseadetest ning kasutatavatest rakendustest ja funktsioonidest. Kogutavad isikuandmed võivad olla järgmised:

 • kasutaja / kliendi eesnimi (eesnimed) ja perekonnanimi
 • kasutaja / kliendi meiliaadress
 • kasutaja / kliendi telefoninumber
 • brauseri tootemark ja tüüp
 • kasutaja seadme operatsioonisüsteem ja ekraani eraldusvõime
 • peamised kasutajaliidese toimingud
 • rakenduse tarkvaraversioon
 • kasutajakonto kasutajanimi ja salasõna
 • andmed kasutaja / kliendi reklaamlehtede tellimuse kohta
 • andmed teenuse erinevate osade kasutusaegade ning kasutamise välpade, aegade ja kestuse kohta
 • teenuse kasutaja asukohaandmed kasutaja nõusolekul ja
 • kolmandalt isikult saadud andmed, kui kasutaja logib sisse kolmanda isiku teenuse (nt Facebooki) kaudu. Kasutajal palutakse kolmanda isiku privaatsustingimused läbi lugeda.

Andmeliiklusandmed

Teatud teenuste osutamise eesmärgil kogub Orion Diagnostica andmeliiklusandmeid. "Andmeliiklusandmed" on andmed, mille abil saab tuvastada Orion Diagnostica konkreetse teenuse või veebilehe kasutajat ning mida töödeldakse kindlates teenustes ja sidevõrkudes teadete edastamiseks, jagamiseks või pakkumiseks. Andmeliiklusandmeid töödeldakse järgmistel ja muudel seadusega lubatud tingimustel:
(i) andmeliiklusandmeid töödeldakse teenuste ja veebilehtede pakkumiseks ja kasutamiseks ning infoturbe tagamiseks vajalikul määral. Sellest tulenevalt töödeldakse järgmisi andmeliiklusandmeid: IP-aadress; teate saatja ja vastuvõtja andmed; seadme asukohaandmed (kasutaja nõusolekul); andmed teenuse ja veebilehe erinevate osade kasutusaegade ning kasutamise välpade, aegade ja kestuse kohta
(ii) andmeliiklusandmeid töödeldakse teenuste ja veebilehtede tehniliseks arendamiseks. Sellest tulenevalt töödeldakse järgmisi andmeliiklusandmeid: IP-aadress; teate saatja ja vastuvõtja andmed; seadme asukohaandmed (kasutaja nõusolekul); andmed teenuse ja veebilehe erinevate osade kasutusaegade ning kasutamise välpade, aegade ja kestuse kohta
(iii) statistilise analüüsi jaoks töödeldakse andmeliiklusandmeid automaatselt, sest muidu nõuaks analüüsi tegemine ebamõistlikke pingutusi. Selliste analüüsiandmete põhjal ei saa üksikisikut tuvastada
(iv) andmeliiklusandmeid töödeldakse tasulise teenuse, sidevõrgu või teenuse osaks oleva sideteenuse lubamatu kasutamise lahendamiseks
(v) andmeliiklusandmeid töödeldakse vajaduse korral tehnilise või andmeside edastuse tõrke tuvastamiseks, vältimiseks või kõrvaldamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Isikuandmeid võib edastada või avalikustada järgmistele kolmandatele isikutele järgmistel eesmärkidel:

 • Orion Diagnostica võib isikuandmeid edastada Orion Diagnostica allhankijatele, kes töötlevad isikuandmeid Orion Diagnostica nimel tekstiosas pealkirjaga "Isikuandmete kogumine ja kasutamine" kindlaks määratud eesmärkidel; need allhankijad võivad olla meedia-, turundus- või IT-ettevõtted, kes aitavad Orion Diagnostica arendada turundusmeetodeid, mis võimaldavad Orion Diagnostica pakkuda klientidele sihtturundust
 • kui olete loginud Orion Diagnostica teenusesse kolmanda isiku teenuse (nt Facebooki) kaudu, edastatakse kolmanda isiku tehnoloogia kaudu automaatselt kogutud andmed sellele kolmandale isikule automaatselt. Näiteks on Facebooki privaatsuspoliitika kohaselt Facebookis nähtavad konkreetsele teenusele antud "laigid". Teilt palutakse kolmanda isiku privaatsustingimused läbi lugeda.
 • isikuandmeid võidakse avalikustada, kui see on vajalik õigusnormide järgimiseks või Orion Diagnostica õigustatud huvide täitmiseks, nt pettuse, väärkasutuse või turvaprobleemide tuvastamine, nende eest kaitsmine või nende kõrvaldamine
 • kui Orion Diagnostica või meie toodete, teenuste, vara või nende mistahes osa omandiõigus või juhtimiskorraldus muutub, võime teie isikuandmeid edastada mistahes uuele omanikule, pärijale või muule õigusjärglasele.

Isikuandmete säilitamis- ja töötlemiskoht

Kogutud isikuandmeid võib töödelda teie elukohariigis või edastada teise riiki, kus Orion Diagnostica, selle sidusettevõtted, allhankijad või muud isikuandmete vastuvõtjad tegutsevad – nii Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) kui ka väljaspool seda. See tähendab, et teie isikuandmeid võidakse töödelda või säilitada riigis, kus kehtivad leebemad andmekaitsenõuded kui Euroopa Liidus. Tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse alati vastavalt sellele privaatsusteatisele, isegi kui neid edastatakse väljapoole EMP-d. Väljapoole EMP-d edastatavad isikuandmed on kaitstud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega või asjakohaste lepinguliste kokkulepetega (kas vastutava töötleja ja vastuvõtja(te) allkirjastatud lepingu tüüptingimuste või vastuvõtja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadiga). Täpsema info saamiseks palume võtta Orion Diagnostica ühendust.

Isikuandmete kaitse

Rakendame isikuandmete puutumatuse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi ja halduslikke kaitsemeetmeid, nagu lukud, elektrilised seiresüsteemid, tulemüür, pahavaravastased programmid ja rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Uuendame ja testime turbetehnoloogiat pidevalt. Võimaldame juurdepääsu teie isikuandmetele vaid neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks. Peale selle koolitame oma töötajaid seoses konfidentsiaalsuse tähtsuse, isikuandmete puutumatuse ja turvalisusega.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ettenähtud perioodiks, välja arvatud juhul, kui seadusega on kehtestatud või lubatud pikem säilitamistähtaeg. Näiteks, kui vastame meie veebilehtedel esitatud küsimustele, säilitame teie andmeid seni, kuni kestab küsimuse menetlemine ja sellele vastamine. Kui osalete mõnes meie kliendimängu kampaanias, säilitame teie andmeid seni, kuni kliendimäng on lõppenud ja ettenähtud auhinnad on kohale toimetatud.

Asukohapõhised teenused

Asukohapõhiste teenuste osutamiseks võib Orion Diagnostica koguda teie asukohaandmeid, mis võivad olla täpsed või ligikaudsed. Asukohaandmed võivad olla tuletatud võimaliku GPS-i, Bluetoothi või IP-aadressi kaudu, lähedaloleva tugijaama või Wi-Fi pääsupunkti tuvastamise teel või muude infotehniliste vahendite abil, mis määravad teie seadme ligikaudse asukoha.

Asukohaandmeid kogutakse anonüümselt, need ei võimalda teie isiku tuvastamist, välja arvatud juhul, kui annate selleks nõusoleku.

Kolmandate isikute veebilehed ja teenused

Orioni Diagnostica veebilehed, sotsiaalmeedia kanalid, rakendused ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Orion Diagnostica ei vastuta isikuandmete töötlemise eest nendel veebilehtedel.

Teatud teenuste mõne osa kasutamiseks võivad olla ette nähtud isikuandmete töötlemise eritingimused. Teid teavitatakse nendest kolmanda isiku tingimustest ja teilt küsitakse sellise teenuse osa kasutamiseks nõusolekut.

Kui nõustute kasutajakonto loomise ja sisselogimisega kolmanda isiku teenuse kaudu, ei vastuta Orion Diagnostica kolmanda isiku teenuse ega ühegi sellest tuleneva asjaolu eest.

Teie õigused

Isikuandmetega tutvumise õigus ja nende ülekandmise õigus

Välja arvatud seadusest tulenevate erandite korral on teil pärast piisavate otsingukriteeriumide esitamist õigus tutvuda oma isikuandmetega Orion Diagnostica registrites või saada teatis registrites selliste andmete puudumise kohta. Orion Diagnostica peab teil samuti võimaldama tutvuda registrisse kantud isikuandmete allikate ja nende kasutamise ning sihtriikidega, kuhu on isikuandmeid edastatud.

Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek või Orion Diagnostica ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmine ning kui isikuandmete töötlemine on automatiseeritud, on teil andmete ülekandmise õigus ehk õigus sellele, et teie Orion Diagnostica esitatud isikuandmed edastatakse teile võimalikult struktureeritud ja elektroonilisel kujul.

Kui soovite oma isikuandmetega tutvuda, saate seda kirjalikult taotleda isiklikult allkirjastatud või muu sarnase tõendava dokumendiga esitades oma isiku tõendamiseks ametliku isikut tõendava dokumendi koopia.

ORION DIAGNOSTICA KONTAKTANDMED:

Orion Diagnostica Oy (registrikood 1855216-1)
Aadress: Isikuandmete kaitse, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Finland
Andmekaitseametnik: Minna Torkko
dataprotection@oriondiagnostica.fi

Õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta / õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele

Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, on teil õigus nõusolek tagasi võtta.

Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb Orion Diagnostica õigustatud huvidest, on teil õigus konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui neid kasutatakse otseturunduse eesmärkidel.

Juhul, kui soovite oma eespool nimetatud õigusi kasutada, saate seda kirjalikult taotleda isiklikult allkirjastatud või muu sarnase tõendava dokumendiga eespool nimetatud Orion Diagnostica posti- või meiliaadressil. Pidage meeles, et teie nõusoleku tagasivõtmine ei muuda tagasivõtmisele eelnevat isikuandmete töötlemist õigusvastaseks.

Isikuandmete parandamine, töötlemise piiramine ja kustutamine

Orion Diagnostica kui vastutav töötleja peab omal algatusel või teie taotluse kohaselt ilma põhjendamatu viivituseta parandama, kustutama või täiendama registrisse kantud isikuandmeid, kui need on tulenevalt töötlemise eesmärgist ebaõiged, ebavajalikud, ebatäielikud või aegunud. Orion Diagnostica peab samuti vältima selliste andmete levitamist, kui see võib kahjustada teie isikuandmete kaitset.

Teil on õigus nõuda Orion Diagnostica isikuandmete töötlemise piiramist: kui olete vaidlustanud töödeldavate isikuandmete täpsuse; kui leiate, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid nende kasutamise piiramist; kui Orion Diagnostica ei vaja teie isikuandmeid enam andmetöötluse eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või kui olete esitanud seoses isikuandmete töötlemisega vastuväite ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt seni, kuni Orion Diagnostica kontrollib, kas Orion Diagnostica või kolmanda isiku õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie huvid, õigused ja/või vabadused. Kui olete taotlenud isikuandmete töötlemise piiramist eespool nimetatud põhjustel, teavitab Orion Diagnostica teid enne isikuandmete töötlemise piirangu lõpetamist.

Kui Orion Diagnostica keeldub teie ebaõigete andmete parandamise taotlusest, teavitatakse teid sellest kirjalikult. Teatises märgitakse ka keeldumise põhjused. Sel juhul võib kõnealuses küsimuses pöörduda andmekaitse õigusvoliniku poole.

Orion Diagnostica teavitab isikuandmete parandamisest andmete vastuvõtjaid, kellele andmed on esitatud, ja ebaõigete isikuandmete allikat. Siiski puudub teavitamise kohustus juhul, kui see on võimatu või põhjendamatult keerukas.

Vigade parandamise taotlused tuleb saata eespool nimetatud Orion Diagnostica aadressile.

Privaatsusteatisega seotud küsimused

Seoses meie privaatsusteatise või mistahes muude isikuandmete Orion Diagnostica töötlemisega seotud küsimuste korral, saatke meile e-mail aadressil dataprotection@oriondiagnostica.fi.Orion Diagnostica säilitab õiguse Orion Diagnostica privaatsusteatist uuendada või muuta igal ajal. Kui teatist muudetakse olulisel määral, avaldatakse meie veebilehel sellekohane teade koos ajakohastatud privaatsusteatisega. Teie isikuandmete ülekandmise õigust ja/või õigust isikuandmete töötlemise piiramisele kohaldatakse alates 25. maist 2018 (vajaduse korral).